Tuesday, 18 Jun 2024
Tin tức

Ương vèo tôm trong ao nuôi

Ương vèo là hình thức nuôi tôm giống trong một diện tích nhỏ với mật độ cao nhằm giúp tôm con lớn nhanh, khỏe mạnh, đồng đều và hạn chế các rủi ro do dịch bệnh. Để thực hiện mô hình nuôi này, người dân phải đầu tư xây dựng bể ương nổi với chi phí cao. Tuy nhiên, một giải pháp hạn chế đầu tư mới là xây dựng vèo ương tôm đặt trong bể nuôi.

Cách làm này được thực hiện bởi nông dân huyện Tân Trụ, Long An. Bể được thiết kế khung lót bạt có diện tích tùy theo mật độ thả. Bể ương nổi được trang bị đầy đủ hệ thống oxy, sục khí đáy. Nước đã xử lý sẵn sàng từ ao nuôi và cho vào bể ương, tôm giống mua về được thả trực tiếp bể ương. Thời gian ương từ 7 – 10 ngày với mật độ từ 1.000 – 3.000 con/m2. Có thể bố trí nhiều bể ương di động trong ao để giảm mật độ ương và kéo dài thời gian ương trong bể.

Sau thời gian ương , tôm được xả ra ao nuôi với cùng điều kiện môi trường. Ưu điểm của cách làm này là kiểm soát tốt lượng tôm giống ban đầu, cho ăn hợp lý và quản lý sức khỏe tôm tốt hơn. Môi trường được thả ra sau khi ương vẫn là môi trường ương ban đầu nên tôm không bị sốc và phát triển tốt. Cách làm này dành cho các hộ nuôi không còn diện tích để xây dựng bể ương, nên có thể tận dụng điều kiện sẵn có để thực hiện quy trình nuôi tôm công nghệ cao 2 – 3 giai đoạn vốn đang phát triển hiện nay.

Đăng bình luận