Monday, 17 Jun 2024
Sản phẩm Xử lý nước

Diệt khuẩn ao tôm, cá cực mạnh TRIZIN gói 0.5kg

Thành phần: 1,3,5 – trichloro-1,3,5, Triazin

Công dụng:

Sát trùng, diệt khuẩn nguồn nước trong nuôi trồng thủy sản

Liều dùng:

+Diệt mầm bệnh khi cải tạo ao: 0.7 – 1kg/1000m3

+ Xử lý nước ao lắng, bể chứa: 0,3 kg/1000m3, mở quạt nước, sau 48h đưa vào sử dụng.

+ Chuẩn bị ao trước khi thả: 0,7-1 kg/1000m3, mở quạt nước để 30 phút, để vậy 3 ngày sau gây màu và thả tôm cá

+ Diệt mầm bệnh trong ao nuôi dưới 1 tháng: 0,1-0,2 kg/1000m3

+ Tẩy trùng ao, bể nuôi, sát trùng dụng cụ: 100-200 g/m3 nước, ngâm 30 phút. Hòa tan với nước rồi tạt xuống ao, nên mở máy quạt để thuốc phân tán đều.

2 Comments

Đăng bình luận