Thursday, 22 Feb 2024
Tài liệu kỹ thuật Tin tức

Kỹ thuật cho tôm ăn và xử lý nước ao nuôi tôm thẻ – Dũng cá

Quy trình này áp dụng cho những mô hình nuôi tôm công nghệ cao, nuôi trên bể xi măng, bể bạt

1/ Cho ăn: tính cho 100.000 post 12 và nuôi trong bể nhỏ, mật độ cao.

Cho ăn ngày 5 lần: sáng 6h30, 9h30, trưa 1h30, 15h30, chiều tối 18h30, mỗi cử cho ăn 40gr. Tổng 200gr/ngày.

+ Ngày 2-5 mỗi ngày tăng 100gr

+ Ngày 6-10 mỗi ngày tăng 200gr

+ Ngày 11-15 mỗi ngày tăng 300gr

+ Ngày 16-20 mỗi ngày tăng 400gr

Từ ngày 15-20 thả nhá/vó và nếu tôm ăn mạnh trong nhá/vó thì canh theo nhá/vó.

Khi tôm từ 30 ngày trở đi, cho ăn 4 cữ/ngày: sáng 6-7h, 10-11h, trưa 14h-15h, chiều 17-18h. Lượng thức ăn canh theo vó và kiểm tra qua công thức % thức ăn/trọng lượng tôm.

Tuổi tôm (ngày)

 

Trọng lượng tôm (g/con) % thức ăn/trọng lượng tôm Lượng thức ăn cho vào 1 sàn (g/kg TĂ) Thời gian kiểm tra sàn (giờ) Số lần cho ăn
31- 40 3- 5 6.0- 4.5 2

2h

4
41- 50 5- 7 4.5- 4.0 3 2h 4
51- 60 7- 10 4.0- 3.5 4 1h.45’ 4
61- 70 10-13 3.5- 3.0 5 1h.45’ 4
71- 80 13- 15 3.0- 2.5 6 1h.45’ 4
81- 90 15- 17 2.5- 2.2 7 1h.30’ 4
91- 105 17- 20 2.2- 2.0 8 1h.30’ 4

2/ Trộn thuốc: Men tiêu hóa (Pro-one), Khoáng (Nano Canxi), Bổ gan (Hepnic), Vitamin C.

+ Sáng 6-7h: Vitamin C, Pro-one (5gr/kg thức ăn)

+ Sáng 10-11h: Hepnic, Nano Canxi (5ml, 5gr/kg thức ăn)

+ Trưa 14h-15h: Vitamin C, Pro-one (5gr/kg thức ăn)

+ Chiều 17-18h: Hepnic, Nano Canxi (5ml, 5gr/kg thức ăn)

(Xem sản phẩm tại: https://webdungca.com/sp)

3/ Tạt thuốc: Men vi sinh (EM gốc, PSB, BZT, AQ-S6); Khoáng tạt (Shell canxi V10)

Thuốc/hóa chất Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3
Men vi sinh 5 ngày/lần (9-10h) 3 ngày/lần (9-10h) 2 ngày/lần (9-10h)
Khoáng chất 5 ngày/lần (15-17h) 3 ngày/lần (15-17h) 2 ngày/lần (15-17h)

EM đậm đặc

4/ Tạt thuốc ngừa bệnh gan: ANTIBAC WATER 

Ngừa bệnh: 1kg/2.000m3, tạt vào thời điểm sáng sớm hoặc chiều tối khi tôm ở giai đoạn từ 17-20; 42 – 44; 55 – 59; 72-74; 85 – 87 ngày tuổi

Trường hợp tôm bệnh, có rớt đáy: Tạt liều 1kg/1.000m3, 2 ngày liên tục.

 5/ Quản lý môi trường:

+ Kiểm tra độ pH 2 lần/ngày lúc 7h và 15h. Độ kiềm và NH3, NO2 ngày/lần để điều chỉnh cho phù hợp.

+ Bổ sung khoáng và nâng kiềm thường xuyên.

+ Kiểm tra thấy cong thân, đục cơ thì tăng liều khoáng và tạt thêm khoáng Kali 500gr, Mg 200gr

+ Khi cần chăm nước thì lấy nước từ ao lắng đã xử lý diệt khuẩn bằng Trizin 1 kg/1.000m3.

Đăng bình luận