Sunday, 26 May 2024
Tài liệu kỹ thuật Tin tức

Gây tạo thức ăn tự nhiên – Giải pháp giảm giá thành và giúp tôm nhanh lớn

Hiện nay, trong nuôi tôm chi phí thức ăn chiếm tỉ lệ khá cao (từ 50-60%) và xu hướng giá thức ăn ngày càng tăng do các nguyên liệu chế biến đều nhập khẩu. Trong khi đó, giá tôm thương phẩm đang sụt giảm làm giá thành để sản xuất tôm gần tương đương với giá bán, người nuôi không có lãi. Mặt khác, nuôi tôm là nghề có mức độ rủi ro cao, do đó, việc nghiên cứu giảm chi phí là nhu cầu cấp thiết để giúp người nuôi ổn định.

Giải pháp hữu hiệu để giảm chi phí đó là gây tạo thức ăn tự nhiên cho tôm trước khi thả nuôi.

Thức ăn tự nhiên cho tôm gồm tảo, động vật phù du và động vật đáy. Tảo là mắc xích đầu tiên trong chuỗi thức ăn của thủy vực. Tảo làm thức ăn cho động vật phù du như (luân trùng, giáp xác râu ngành, giáp xác chân chèo, ấu trùng mười chân….). Đối với những ao không lót bạt thì nền đáy ao sẽ xuất hiện nhiều động vật đáy như giun nhiều tơ, động vật hai mảnh, …. làm thức ăn khá tốt cho tôm.

Đối với những ao được gây tạo thức ăn tự nhiên ban đầu thì tốc độ tăng trưởng, tỉ lệ sống cảu tôm luôn cao hơn so với những ao được nuôi chỉ bằng thức ăn chế biến. Ngoài ra, hệ số thức ăn của những ao này sẽ giảm đáng kể nên giá thành nuôi tôm được cải thiện. Cụ thể: trong 10 – 15 ngày đầu thả nuôi, nếu ao được gây tạo thức ăn tự nhiên tốt có thể giảm 50 – 100% thức ăn chế biến trong giai đoạn này so với ao nuôi thông thường.

Để gây tạo được thức ăn tự nhiên tốt, người nuôi cần bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho các sinh vật này phát triển trong ao. Sau khi lấy nước vào ao nuôi từ ao lắng (nước được xử lý, lắng lọc ở ao lắng trong một thời gian dài) đến khi đạt độ sâu từ 1.2 – 1.5m, tiến hành gây nuôi copepods, các loài phiêu sinh động vật, giáp xác nhỏ khác (krill) và động vật thân mền sống đáy (giun nhiều tơ, hai mảnh vỏ, …) bằng cách dùng cám gạo lên men với chế phẩm sinh học (probiotics). Tuyệt đối không bổ sung nguồn copepods hay các sinh vật khác vào ao nuôi tránh lây nhiễm mầm bệnh.

Dùng cám gạo lên men có sục khí hoặc ủ kín để tạt xuống ao với liều lượng 10-20kg cám gạo đã ủ/1.000m3. Hoặc có thể sử dụng các sản phẩm được chế biến sẵn có thể gây tạo thức ăn tự nhiên tốt cho ao như Blue Miner 3A với liều 1-2kg/1.000m3 trước khi thả tôm 3-4 ngày.

Ủ cám gạo với chế phẩm EM Sản phẩm gây tạo thức ăn tự nhiên

Đây là mô hình nuôi sử dụng 1 phần thức ăn tự nhiên (đối với nuôi mật độ cao) hoặc sử dụng 100% thức ăn tự nhiên (nếu nuôi thưa), do đó, công việc hằng ngày là cần kiểm tra và bổ sung men ủ hoặc sản phẩm tạo thức ăn định kỳ giúp tôm đủ lượng thức ăn là giải pháp hiệu quả giúp giảm chi phí giá thành và tôm nhanh lớn.

Hy vọng giải pháp này sẽ giúp nông dân vượt qua những khó khăn và thách thức trong nghề nuôi nhiều rủi ro nhưng chi phí ngày một tăng cao.

Đăng bình luận