Sunday, 26 May 2024
Tin tức

Long An: Tình hình nuôi thả nuôi tôm đầu vụ năm 2022

– Thả nuôi: từ đầu năm đến nay diện tích thả nuôi tôm toàn tỉnh là 719,2 ha (tôm sú: 49,2 ha; tôm thẻ chân trắng: 670 ha), bằng 11% so với kế hoạch (KH: 6.455 ha), bằng 103% so với cùng kỳ.

– Thu hoạch: Diện tích thu hoạch là 353 ha; năng suất bình quân 3,1 tấn/ha với tổng sản lượng 1.107,6 tấn/KH 15.900 tấn, đạt 7% so với kế hoạch, bằng 98% so với cùng kỳ. Trong đó: Tôm sú: Diện tích thu hoạch 20 ha, năng suất 1,9 tấn/ha, sản lượng 38,1 tấn; tôm thẻ chân trắng: Diện tích thu hoạch 333 ha, năng suất 3,2 tấn/ha, sản lượng 1.069,5 tấn.

– Tình hình tiêu thụ tôm ổn định. Cụ thể: đến ngày 10/2/2022, tôm thẻ cỡ 40 – 50 con/kg, giá 165.000 – 175.000 đồng/kg; cỡ 100 – 110 con/kg (giá 107.000 – 120.000 đồng/kg) và tôm sú: cỡ 40 – 50 con/kg (giá 180.000 – 200.000 đồng/kg); cỡ 70 – 80 con/kg (giá 95.000 – 100.000 đồng), người dân thu hoạch tôm đa số có lãi.

Đăng bình luận