Tuesday, 18 Jun 2024
Tin tức

Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 6/10/2020

Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 06/10/2020

Khu vực Bạc Liêu, Cà Mau

Tên mặt hàng 06/10/2020
Cỡ 20 con 175.000 + – 5.000
Cỡ 25 con 160.000 + – 3.000
Cỡ 30 con 140.000 + – 2.000
Cỡ 40 con 120.000 + – 1.000
Cỡ 50 con 105.000 + – 1.000
Cỡ 60 con 99.000 + – 500
Cỡ 70 con 90.000 + – 500
Cỡ 80 con 83.000 + – 500
Cỡ 100 con 80.000 + – 200

Đăng bình luận