Sunday, 26 May 2024
Tài liệu kỹ thuật

Xử lý phèn trong ao nuôi tôm

Trong nuôi tôm, khi độ phèn cao, tôm khó lột xác và dễ nhiễm bệnh. Bài viết này chia sẻ cách giải quyết tốt nhất khi độ phèn cao trong ao.

Đăng bình luận