Saturday, 20 Jul 2024
Video kỹ thuật Video thủy đặc sản Video tôm

Vấn đề tảo xanh – Cách dùng vi sinh xử lý nước màu trà để nuôi tôm

Chia sẻ cùng bà con chủ đề: Vấn đề tảo xanh và cách dùng vi sinh xử lý nước màu trà để nuôi tôm

Đăng bình luận