Sunday, 4 Jun 2023
Video kỹ thuật Video thủy đặc sản Video tôm

Nuôi tôm công nghệ 4.0 – Quản lý trại nuôi tôm bằng ứng dụng Farmext

Việc quản lý farm nuôi tôm ngày càng dễ dàng hơn bằng việc ứng dụng các công nghệ hiện đại. Ở Video, Dũng cá mời bà con cùng theo dõi chủ đề Nuôi tôm công nghệ 4.0 – Quản lý trại nuôi tôm bằng ứng dụng Farmext.

Đăng bình luận