Sunday, 26 May 2024
Video kỹ thuật Video tôm

Bệnh phân trắng trên tôm – Giải pháp phòng và trị hiệu quả

Bệnh phân trắng là bệnh không làm tôm chết hàng loạt và thiệt hại 100% như những bệnh do virus, nhưng khi tôm nhiễm bệnh thường ốp thân, nhẹ ký. Việc phòng bệnh luôn là điều kiện tiên quyết. Chia sẻ cùng bà con video chủ đề Bệnh phân trắng trên tôm – Giải pháp phòng và trị hiệu quả.

 

Đăng bình luận