Tuesday, 23 Apr 2024
Tin tức Video kỹ thuật Video tôm

Nuôi tôm 2 giai đoạn ứng dụng công nghệ 4.0 – Tủ điều khiển tự động

Chia sẻ cùng bà con nuôi tôm hiệu quả mô hình Nuôi tôm 2 giai đoạn ứng dụng công nghệ 4.0 – Tủ điều khiển tự động.

Đăng bình luận