Saturday, 2 Dec 2023
Video kỹ thuật Video tôm

Sử dụng giá thể vi sinh Bio-lair trong nuôi tôm thâm canh – Dũng cá

Trong video này, Dũng cá chia sẻ cùng bà con một số thông tin về ứng dụng giá thể vi sinh Biolair trong nuôi tôm thâm canh.

Đăng bình luận