Sunday, 26 May 2024
News Tin tức

Một số hình ảnh tôm bệnh đốm trắng (WSSV)

Some pictures of white spot disease on shrimp

 

Để giúp bà con nhận biết tôm bệnh đốm trắng trong quá trình nuôi, sau đây Dũng cá chia sẻ một số hình ảnh nhận biết tôm bệnh như sau:
WSSV1
WSSV2wssv3wssv4wssv5wssv6wssv7wssv8

One Comment

Đăng bình luận