Saturday, 20 Jul 2024
Tài liệu kỹ thuật Tin tức

Lưu ý cách gây màu và kiểm tra thông số chất lượng nước trước khi thả tôm

Gây màu cho ao nuôi:

– Sử dụng bột đậu nành hay cám gạo 2kg + Chế phẩm vi sinh Bacillus spp (hoặc E.M) liều lượng 0,5- 1kg/lít  + 3 kg mật đường sử dụng trên 100 lít nước sạch, sục khí 24-48 giờ. Tạt hỗn hợp xuống ao vào 8 – 9 giờ sáng. Có thể sử dụng lặp lại 2-3 ngày liên tiếp và có thể kết hợp đánh khoáng đa vi lượng 2-3 kg/1.000m3 hay vôi Dolomite, liều lượng 15-20 kg/1.000m3, khi màu nước chuyển sang màu nâu trà.

– Hoặc đơn giản có thể dùng sản phẩm Blue 3A, với công thức phối trộn sẵn các thành phần dinh dưỡng phù hợp giúp ao nuôi dễ lên màu và tạo được thức ăn tự nhiên khá tốt cho tôm ở gian đoạn ban đầu trước khi thả tôm.

Hình 1: Sản phẩm gây màu nước

Kiểm tra chất lượng nước trước khi thả giống:

Kiểm tra chất lượng nước theo các chỉ tiêu như Bảng 1, riêng thông số độ mặn cần phải báo cho trại sản xuất giống thuần độ mặn phù hợp trước khi thả nuôi tôm. Sử dụng bộ sản phẩm đo chất lượng nước của Sera để kiểm tra môi trường.

Hình 2: Bộ sản phẩm đo môi trường nước

Đối với ao nuôi đáy bạt nên kiểm tra thông số pH, độ kiềm và Ca/Mg hàng ngày để điều chỉnh kịp thời giúp ổn định hệ đệm của nước ao. Có thể bổ sung các loại vôi (CaO, CaCO3, Dolomite) cũng như khoáng đa vi lượng và liều lượng xử lý có thể tăng hoặc giảm căn cứ vào kết quả của mỗi đợt xử lý theo các chỉ tiêu ở Bảng 1.

Trong khoảng thời gian này, cần bổ sung các loại chế phẩm sinh học có chứa lợi khuẩn Bacillus spp có mật độ vi sinh 109 cfu/ml với tần suất 2 đến 3 lần trước khi thả tôm để gia tăng mật độ vi khuẩn có lợi trong ao nuôi.

TT Yếu tố kiểm tra Đơn vị Ngưỡng thích hợp
1 pH 7,5 – 8,5
2 Oxy hòa tan (DO) ppm ≥ 5
3 Độ kiềm ppm 100 – 160
4 Ca/Mg Tỷ lệ 1:3,4
5 Độ mặn 10 – 25
6 TAN ppm < 0,5
7 N-NO2 ppm < 0,25
8 Độ trong cm 40,0 ± 10
9 Màu nước Xanh nhạt, nâu

Bảng 1: Kiểm tra các chỉ tiêu môi trường nước trước khi thả giống

Hình 3: Chế phẩm vi sinh E.M đậm đặc

Đăng bình luận