Monday, 17 Jun 2024
Tin tức

Huyện Cần Đước: Không để hoạt động nuôi tôm ảnh hưởng đến rừng phòng hộ

Cần Đước: Không để nuôi tôm ảnh hưởng đến rừng phòng hộ

Nạn phá rừng đào ao nuôi tôm cần sớm được ngăn chặn

Diện tích rừng phòng hộ ở Cần Đước nằm ven sông Vàm Cỏ, tập trung chủ yếu ở Long Hựu Đông và Long Hựu Tây nhằm chắn sóng, bảo vệ đê bao và cuộc sống của người dân vùng đất cù lao.
Hiện nay, tình trạng người nông dân đào ao nuôi tôm bên ngoài đê bao, ảnh hưởng đến chân đê. Điều đáng quan tâm hơn là một số hộ còn đốn cây để tạo ánh sáng cho ao nuôi tôm, làm cho rừng phòng hộ ngày càng thưa thớt, nhiều nơi tình trạng sạt lỡ ăn sâu tới chân đê, rất dễ dẩn tới tình trạng vỡ đê bao.
Để bảo vệ rừng phòng hộ và tuyến đê bao, chính quyền địa phương cần tuyên truyền cho người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc bảo vệ rừng phòng hộ; đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lí việc chặt phá rừng để nuôi tôm, nguy cơ dẫn đến tình trạng vỡ đê, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của hàng ngàn người dân khu vực.

Huỳnh Nguyên TH Long An

Đăng bình luận