Sunday, 26 May 2024
Video kỹ thuật Video thủy đặc sản

Chủ động nguồn lươn giống để nuôi thương phẩm

Chủ động sản xuất giống lươn để nuôi thương phẩm, không phụ thuộc nguồn giống bên ngoài. Video này chia sẻ với bà con về thông tin trên.

Đăng bình luận