Monday, 17 Jun 2024
Video kỹ thuật Video thủy đặc sản Video tôm

Chia sẻ kỹ thuật nuôi tôm, nuôi lươn – Dũng cá

Video này Dũng giải đáp một số câu hỏi các bạn đặt ra trên kênh Youtube về kỹ thuật nuôi tôm và nuôi lươn.

Đăng bình luận