Sunday, 26 May 2024
Video kỹ thuật Video tôm

Vlog nuôi tôm: Giải đáp thắc mắc – Cách kiểm tra vó khi cho tôm ăn bằng máy và tính lượng TA tôm sú

Lắp đặt máy cho tôm ăn
Đặt máy cách bờ từ 10 đến 12m tùy vào diện tích từng ao. Đặt máy cho ăn cách mặt nước 50 – 70cm.
Nên đặt 2 nhá (sàn ăn) để kiểm soát lượng thức ăn tôm. Đặt nhá 1 cái cách máy 1 – 2m, đặt nhá 2 cái cách máy 4 – 6m. Nhá thì nên cách đáy ao 15cm
Nhá được đặt ở nơi thức ăn phun tới nhiều, thường xuyên kiểm tra thức ăn trong nhá để điều chỉnh khi cần thiết.
Thời gian kiểm tra 1- 2h/lần.
Cách cho ăn và điều chỉnh thức ăn
Cách tính như sau
1. Thời gian cho ăn 5-10 giây/1 lần, ngưng 2-5 phút và cho ăn từ 6h-20h hoặc từ 7h-19h.
2. Theo cách tính thức ăn và cách cài đặt máy sau:
Ví dụ: Lượng thức ăn là 100 kg/ngày, cho ăn liên tục 12 giờ/ngày. Cách tính như sau:
– Lượng thức ăn mỗi giờ sẽ là: 100 kg/12 giờ = 8,3 kg/giờ.
– Thời gian nghỉ của máy là 5 phút, có nghĩa là 1 giờ máy khởi động 12 lần. Vậy lượng thức ăn 1 lần là: 8,3 kg/12 lần = 0,69 kg/lần.
Công suất của máy là 120g/giây (tùy máy) nên số thời gian của 1 lần cho ăn là: 0,69 kg/0,12 = 5,78 giây (một lần cho ăn mất 6 giây).
Vì vậy sẽ cài đặt máy là:
Thời gian chờ: 5 phút khởi động máy 1 lần.Thời gian cho ăn: 6 giây/1 lần khởi động máy.
Cách kiểm tra nhá:
     Nhá xa (hết) + nhá gần (hết) àtăng 1-2 giây (hoặc giảm thời gian nghỉ)
     
     Nhá xa (hết) + nhá gần (còn ít) àkhông tăng

     Nhá xa (còn) + nhá gần (còn nhiều) àgiảm 1-2 giây (hoặc tăng thời gian nghỉ)

     Mời các bạn xem video: Vlog nuôi tôm: Giải đáp thắc mắc – Cách kiểm tra vó khi cho tôm ăn bằng máy và tính lượng TA tôm sú

Đăng bình luận