Saturday, 20 Jul 2024
Tin tức

Tình hình nuôi thủy sản tỉnh Long An 6 tháng đầu năm 2021

Ước tổng diện tích thả nuôi thủy sản toàn tỉnh 4.250 ha, đạt 44,9% so kế hoạch (KH: 9.465 ha) và bằng 96% so với cùng kỳ và 2.000 m3  đạt 13,3% so kế hoạch (KH: 15.000 m3) và bằng 133,3% so với cùng kỳ. Thu hoạch được 3.151 ha với sản lượng 30.090 tấn, đạt 50,2% so với kế hoạch (KH: 60.000 tấn), bằng 117% so cùng kỳ. Trong đó:

Nuoi tom dong thap muoi
Nuoi tom dong thap muoi

– Nuôi nước lợ: Ước diện tích thả nuôi 2.911 ha/KH 6.630 ha, đạt 43,9% so với kế hoạch và bằng 87,7% so với cùng kỳ. Diện tích thu hoạch 2.267 ha, sản lượng 7.035 tấn/KH: 14.850 tấn, đạt 47,4% so với kế hoạch, bằng 109,2% so cùng kỳ. Trong đó: Ước diện tích thả nuôi tôm ước 2.900 ha, đạt 43,9% so kế hoạch (KH 6.600 ha) và bằng 87,9% so với cùng kỳ; diện tích thu hoạch 2.260 ha; năng suất bình quân 3,1 tấn/ha với tổng sản lượng 7.020 tấn/KH 14.800 tấn, đạt 47,4% so với kế hoạch và bằng 109,4% so với cùng kỳ.

Tình hình tiêu thụ tôm nước lợ 6 tháng đầu năm: Giá tôm thẻ chân trắng tăng khoảng 30.000 đồng/kg, tôm sú cỡ 40-50 con/kg tăng khoảng 35.000 đồng/kg so với cùng kỳ. Cụ thể: Tôm thẻ cỡ 60 – 70 con/kg, giá từ 110.000 – 120.000 đồng/kg; cỡ 100 – 110 con/kg, giá từ 80.000 – 100.000 đồng/kg. Tôm sú: Cỡ 40 – 50 con/kg, giá từ 230.000 – 260.000 đồng/kg; cỡ 70 – 80 con/kg, giá từ 130.000 – 190.000 đồng/kg, với giá bán trên người dân thu hoạch lãi ít, có một số người dân nuôi thu hoạch có lãi  khoảng 100-300 triệu đồng/ha,

– Nuôi thủy sản nước ngọt: Ước diện tích thả nuôi 1.339 ha, đạt 47,2% so kế hoạch (KH 2.835 ha) và bằng 120,4% so với cùng kỳ; Diện tích thu hoạch 884 ha với tổng sản lượng nuôi 23.055 tấn, đạt 51,1% so với kế hoạch (KH: 45.150 tấn), bằng 119,7% so cùng kỳ.Trong đó:

Ước diện tích nuôi cá ao 1.080 ha đạt 38,6% so kế hoạch (KH: 2.800 ha) và bằng 106,4% so với cùng kỳ; Diện tích thu hoạch 725 ha với tổng sản lượng nuôi 22.500 tấn, đạt 54,9% so với kế hoạch (KH: 45.150 tấn), bằng 117,9% so cùng kỳ.

Trong đó diện tích nuôi cá tra là 480 ha, đã thu hoạch 325 ha, năng suất 58,5 tấn/ha, sản lượng 19.000 ha. Hiện toàn tỉnh có 04 công ty nuôi cá tra thương phẩm với diện tích đất đã đăng ký nuôi 155,7 ha. Trong 6 tháng đầu năm giá cá tra thương phẩm từ 19.000 – 21.000 đồng/kg (tăng khoảng 3.000 đồng/kg so với cùng kỳ), người dân thu hoạch có lãi ít.

* Tình hình ương cá tra giống: Diện tích ương cá tra giống ở các huyện vùng Đồng Tháp Mười khoảng 1.500 ha, thu hoạch 700 ha, sản lượng 810 triệu con, nuôi tập trung nhiều nhất tại 02 huyện Tân Hưng và Tân Thạnh. Từ đầu năm đến nay, giá cá tra giống dao động khoảng 18.000 – 25.000 đồng/kg, tương đương so với cùng kỳ, người nuôi lãi ít.

 

Đăng bình luận