Monday, 17 Jun 2024
Tài liệu kỹ thuật Tin tức

Khí độc NO2 – Nổi lo của người nuôi tôm

Khí độc trong ao nuôi tôm luôn là mối đe dọa đối với tôm khi nuôi thâm canh. Trong đó, NO2 là loại khí độc có mức độ độc hại không hề kém cạnh khí độc NH3 (amoniac). Chia sẻ này sẽ giúp bà con có giải pháp tốt hơn để xử lý khí độc NO2 khi gặp phải.

Đăng bình luận