Monday, 17 Jun 2024
Video kỹ thuật Video tôm

Gây Tạo Thức Ăn Tự Nhiên Cho Ao Tôm – Dũng cá

Cách này giúp giảm hệ số thức ăn cho tôm mà con giúp tôm tăng trưởng vượt bậc trong giai đoạn đầu từ 15 ngày. Mời bà con cùng theo dõi video.

Đăng bình luận