Monday, 17 Jun 2024
Tin tức Video kỹ thuật Video tôm

Cách sử dụng thuốc, hóa chất trong nuôi tôm thẻ chân trắng l Dũng cá

Nhằm giúp bà con nuôi tôm nắm một số lưu ý trong việc sử dụng thuốc, hóa chất. Hôm nay, Dũng cá sẽ chia sẻ chủ đề này thông qua Clip sau:

Đăng bình luận