Sunday, 26 May 2024
Video cá Video kỹ thuật Video tôm

Sử Dụng Nhộng Ruồi Lính Đen Làm Thức Ăn Cho Tôm Cá – Dũng cá

Ruồi Lính đen có tên khoa học là “Hermetia illucens”, tên tiếng Anh là “Black Soldier fly”.

Thuộc lớp côn trùng Hexapoda, có sẵn trong môi trường tự nhiên ở Việt Nam, và thường xuất hiện ở khu vực có vật chất hữu cơ đang phân hủy.

Vòng đời của ruồi Lính đen trải qua bốn giai đoạn: trứng, ấu trùng, nhộng, và ruồi trưởng thành. Ấu trùng của ruồi Lính đen có khả năng tiêu hóa thành phần hữu cơ trong chất thải sinh hoạt (Bùi Ngọc Cẩn, 2011), phân gia súc, gia cầm, phế phẩm trong chế biến thủy sản và nông sản… tạo ra chất mùn (G. L. Newton và cộng sự, 2005; Paul Olivier và cộng sự, 2011).

Ngoài ra, ấu trùng ruồi sống có hàm lượng protein và chất béo thô lần lượt là 15% và 5,8%, đủ chất dinh dưỡng làm thức ăn nuôi trực tiếp cho lợn, gà, vịt, cá (Triệu Minh Đức, 2013; Nguyễn Phú Hòa và Nguyễn Văn Dũng, 2016). Ruồi Lính đen sống trong tự nhiên và không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của con người.

Với nguồn dinh dưỡng cao từ nhộng nên việc sử dụng làm thức ăn cho thủy sản đã được nghiên cứu và cho kết quả khả quan.

 

Đăng bình luận