Tuesday, 18 Jun 2024
Video kỹ thuật Video tôm

Phân Biệt Bệnh Đục Cơ và Hoại Tử Cơ Trên Tôm Thẻ Chân Trắng – Dũng cá

Phân biệt chính xác hai bệnh này (Bệnh đục cơ và bệnh hoại tử cơ) giúp cho bà con có phương pháp điều trị thích hợp tránh những tỗn thất không cần thiết. Mời bà con xem video chia sẻ sau:

Đăng bình luận