Tuesday, 26 Sep 2023
Tài liệu kỹ thuật

Quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) bán thâm canh

Chia sẻ cùng bà con nuôi tôm QUY TRÌNH NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG BÁN THÂM CANH

Quy trinh nuoi tom the ban tham canh

One Comment

Đăng bình luận