Saturday, 30 Sep 2023
Tài liệu kỹ thuật Tin tức

Quy trình Kỹ thuật nuôi tôm sú quảng canh cải tiến

Chia sẻ cùng Quý bà con nông dân Quy trình kỹ thuật nuôi tôm sú quảng canh cải tiến

Quy trinh ky thuat nuoi tom su quang canh cai tien
tôm sú ương 1 tháng
Tôm sú ương 1 tháng
tôm sú 2 tháng tuổi
Tôm sú 2 tháng tuổi

One Comment

Đăng bình luận