Saturday, 2 Dec 2023
Tin tức

Hỗ trợ thức ăn mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực – lúa

Thực hiện dự án của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia năm 2021; vừa qua, Trung tâm Khuyến nông Bến Tre đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Long An tiếp tục triển khai thực hiện mô hình “Nuôi xen canh tôm càng xanh toàn đực – lúa” thuộc dự án Xây dựng mô hình “nuôi tôm càng xanh toàn đực thích ứng biến đổi khí hậu gắn với tiêu thụ sản phẩm” được thực hiện trong 03 năm (2019 – 2021).

Năm 2021, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tại xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc với quy mô 11,2 ha, gồm 7 hộ tham gia. Người dân tham gia mô hình được hỗ trợ 50% thức ăn, tổng cộng là 2.957 kg. Được biết, trước đó, ngày 07/8/2021, người dân đã được hỗ trợ 50% giống tôm càng xanh toàn đực với số lượng 224.000 con. Tôm giống hỗ trợ và nguồn tôm đối ứng của người dân được ương trong mương bao xung quanh ruộng. Đến thời điểm hiện tại tôm phát triển khá tốt và chuẩn bị thả ra ngoài ruộng lúa.

Theo tiến độ đề ra, mô hình sẽ kết thúc cuối năm 2021. Một trong những mục tiêu của dự án hướng đến là hiệu quả kinh tế của các hộ tham gia dự án tăng ít nhất 20% so với ngoài dự án. Mô hình tôm càng xanh toàn đực – lúa được khẳng định là hướng sản xuất hiệu quả, bền vững, giúp tăng thu nhập cho nông dân vì đây là mô hình xen canh khép kín, có tính hỗ trợ lẫn nhau, canh tác phù hợp trong điều kiện biến đổi khí hậu. Mặt khác, mô hình này cũng đã hạn chế những tác động tiêu cực tới môi trường xung quanh, từng bước hướng đến xây dựng một nền sản xuất hàng hóa sạch thích ứng với biến đổi khí hậu./.

Đăng bình luận