Tuesday, 26 Sep 2023
Video kỹ thuật Video tôm

Giải pháp hạn chế bệnh đốm trắng trên tôm năm 2020

Hiện nay bệnh đốm trắng đang bùng phát mạnh giai đoạn trước, trong và sau tết Canh tý 2020. Dũng chia sẻ video hy vọng hữu ích cho bà con nuôi tôm.

Đăng bình luận