Saturday, 30 Sep 2023
Tin tức

Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 14/9/2020

1/ Khu vực Bạc Liêu, Cà Mau

Tên mặt hàng 14/9/2020
Cỡ 20 con 177.000 + – 5.000
Cỡ 25 con 160.000 + – 3.000
Cỡ 30 con 142.000 + – 2.000
Cỡ 40 con 122.000 + – 1.000
Cỡ 50 con 106.000 + – 1.000
Cỡ 60 con 96.000 + – 500
Cỡ 70 con 91.000 + – 500
Cỡ 100 con 82.000 + – 200

2/ Khu vực Bình Đại – Bến Tre

Tên mặt hàng 14/9/2020
Cỡ 25 con 160.000
Cỡ 30 con lớn 147.000
Cỡ 30 con nhỏ 145.000
Cỡ 40 con lớn 125.000
Cỡ 40 con nhỏ 123.000
Cỡ 50 con 107.000

 

Đăng bình luận