Tuesday, 26 Sep 2023
Sản phẩm Xử lý nước

Bio Lair – Giá thể vi sinh

Bio Lair là giá thể vi sinh giúp tăng bề mặt tiếp xúc của vi khuẩn làm tăng sinh vi khuẩn trong ao nuôi hoặc trong bể ủ men lên gấp 5 – 7 lần


Mỗi 1 m3 giá thể chứa 2 triệu m2 bề mặt tiếp xúc vi khuẩn.
Quy cách: miếng có đường kính 7-10 cm
Cách dùng:
+ treo trong thùng ủ men EM.
+ treo sau dàn quạt cách mặt nước ao 30-40 cm, để tăng lượng vi sinh trong ao
Có thể vệ sinh và dùng lại cho nhiều vụ (3 năm)

One Comment

Đăng bình luận